dotacja z UP

Dotacja na otwarcie firmy – jakie są warunki, kto może otrzymać?

Uzyskiwanie stabilnego dochodu to z pewnością marzenie wielu osób. Niektórzy przyznają, że chcieliby otworzyć własną firmę, jednak zazwyczaj na przeszkodzie stoi brak odpowiednich środków finansowych.

Często to osoby bezrobotne, które straciły zatrudnienie chciałyby w taki właśnie sposób móc zarabiać na utrzymanie. Obecnie mogą liczyć na bardzo wiele form pomocy, takich jak dotacja na otwarcie firmy, pozyskiwana z Urzędu Pracy. Aby jednak ją uzyskać, należy sprawdzić jakie warunki należy spełnić.

Dla kogo dofinansowanie dla nowych firm?

Dofinansowanie na otwarcie firmy pozyskiwane z Urzędu Pracy to propozycja dla osób bezrobotnych, które mają pomysł na własna firmę ale nie posiadają odpowiednich środków finansowych na realizację. Dlatego osoba, która stara się o jego uzyskanie musi posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w UP. Ponieważ Urzędy mogą określać, jak długo starający się o dotacje musi być zarejestrowany, ten warunek należy sprawdzić w konkretnym UP, w którym zainteresowany zamierza składać wniosek.

W zależności od urzędu czas ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ponadto dotacja na rozpoczęcie działalności obarczona jest również dodatkowymi warunkami, z którymi trzeba się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z Urzędu Pracy – jakie warunki?

Dotacje na rozpoczęcie działalności przyznawane są osobom bezrobotnym, posiadającym status osób zarejestrowanych w UP przez określony przez konkretny Urząd Pracy okres. Jednakże nie jest to jedyny wymóg, szanse na uzyskanie dotacji mają osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. Szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie mają również osoby, które wcześniej otrzymały dotację z UP. Tutaj jednak bywa, iż UP określa termin, na przykład 5 lat przed złożeniem wniosku, i sprawdza jedynie ten okres.

Warto więc dowiedzieć się o szczegółowe warunki przyznania dotacji w określonym Urzędzie Pracy. Składający wniosek musi pamiętać również o tym, iż w okresie 2 lat poprzedzających złożenie nie może być skazany za przestępstwa gospodarcze, gdyż to wyklucza uzyskanie pozytywnej decyzji.

Również w przypadku wykrycia, iż zainteresowany złożył wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności w więcej niż jednym UP, nie może liczyć na pozytywne rozpatrzenie. Ponadto uzyskanie dotacji wymaga zazwyczaj poręczenia dwóch osób, co dla niektórych może stanowić spory problem. Urzędy Pracy bowiem wymagają nie tylko przedstawienia dochodów na własnych drukach, ale również zgody współmałżonka czy wielu innych dokumentów od żyrantów.

Ile wynosi dofinansowanie z UP w 2023 roku?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy nie jest kwotą stałą, może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Zazwyczaj jest to wysokość 4-6 miesięcznego średniego wynagrodzenia wyliczanego przez GUS na dany rok lub okres czasu, przyjęty do wyliczenia wysokości dotacji. Urzędy mają możliwość zmniejszania kwoty dotacji dla poszczególnych osób w sytuacji, gdy otrzymają mniej środków finansowych, dzięki czemu więcej osób może uzyskać dofinansowanie. W 2023 roku kwota dofinansowania dla nowych firm może wynosić nawet powyżej 40 tysięcy złotych.

Czy dofinansowanie na działalność z UP jest bezzwrotne?

Co do zasady – dofinansowanie na działalność gospodarczą jest bezzwrotne. Jednak istnieje kilka sytuacji, w których składający wniosek może być zobligowany do zwrotu dotacji. Przede wszystkim są to takie, w których dochodzi do złamania warunków umowy, zawarte z UP na dotację. Należy pamiętać, iż zgodnie z umową osoba otrzymująca dotację musi prowadzić działalność przez określony czas, zazwyczaj jest to minimum 12 miesięcy, jednak Urząd Pracy może wydłużyć ten okres do 15 miesięcy. W tym okresie, jeśli umowa nie wspomina inaczej, nie wolno działalności zamknąć ani zawiesić.

Ponadto po otrzymaniu pieniędzy wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia wydatków, zgodnie z wcześniej przedstawionym kosztorysem. Bardzo często to właśnie rozliczenie sprawia problemy wielu osobom, bowiem wszystkie pozycje, wskazane w kosztorysie muszą być bezwzględnie zakupione. Ponadto umowa określa, na co można przeznaczyć pieniądze, na przykład na zakup towarów do dalszej odsprzedaży nie można przeznaczyć zazwyczaj więcej niż 20 do 50 procent całej uzyskanej sumy. Ponadto pieniędzy nie można przeznaczyć także na opłacenie składek ZUS czy zapłaty podatku w US. Dotacja dla bezrobotnych może być również zwracana w sytuacji, gdy wnioskodawca podał nieprawdziwe dane, dotyczące na przykład prowadzenia wcześniej działalności czy innych, istotnych dla przyznania wniosku danych, a wyniknie to dopiero po przelaniu pieniędzy na konto wnioskującego.

Jaką firmę można otworzyć na dotację z UP?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy można przeznaczyć na otwarcie niemalże każdej działalności. Niemalże, ponieważ istnieje kilka wykluczeń. Na przykład nie można z uzyskanej dotacji otworzyć działalności rolniczej, czy związanej z rybołówstwem. Ponadto nie jest również dopuszczalne przeznaczanie kwoty dotacji na otwarcie spółek.

Dotacja nie będzie również przyznana na działalność sezonową czy na prowadzenie agencji towarzyskich lub salonów gier hazardowych. Przepisy dają Urzędom możliwość określenia listy działalności, które są wykluczone z możliwości uzyskania bezzwrotnych dotacji. Dlatego zainteresowane osoby za każdym razem powinny zweryfikować to, czy planowana przez nich działalność nie znajduje się na liście działalności wykluczonych w danym urzędzie.

Pozostałe dotacje na otwarcie firmy

Dotacje dla firm to nie tylko możliwość ich uzyskania w Urzędzie Pracy. Osoby które z różnych powodów nie mogą starać się o dotacje z UP, mogą bez problemu skorzystać z różnorodnych, innych form pomocy. Bezzwrotne dotacje unijne to bardzo wiele programów, które umożliwiają nie tylko otwarcie firmy, ale również rozwój już istniejących. W większości sytuacji dotacje te są bezzwrotne, oczywiście po spełnieniu określonych w danym programie warunków. Aby umożliwić dostęp do funduszy jak największej liczbie osób, często kryteria określają na przykład wiek osób starających się o dotacje czy miejsce zamieszkania.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych może również obejmować pieniądze na rozwój firmy, na przykład na zakup nowych maszyn czy utworzenie stanowiska pracy dla nowego pracownika. Tutaj również możliwości są bardzo zróżnicowane, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele możliwości rozwoju. Często informacje o możliwościach uzyskania dodatkowych dotacji czy funduszy na rozwój firmy można znaleźć również w Urzędach Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *