Brutto a netto

Brutto a netto – jak obliczyć wynagrodzenie netto (na rękę)?

Wynagrodzenie to jedna z najważniejszych elementów twojej pracy. Za każdą pracę należy się zapłata, która jest zgodna z zapisami umowy oraz prawem pracy. Informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymujesz to najczęściej kwoty brutto, które następnie należy samodzielnie musisz przeliczyć na kwotę netto.

To jaką kwotę finalnie zobaczysz na swoim koncie bankowym zależy od kilku czynników, które przedstawimy Ci w tym artykule.

Wynagrodzenie brutto – co się na nie składa?

W momencie poszukiwania pracy i później negocjowania warunków zatrudnienia musisz znać trzy pojęcia: kwota netto oraz kwota brutto, oraz kwota powiększona o koszty pracodawcy (zwana kwotą brutto-brutto). Poniżej przedstawimy Ci czym różnią się te dwa pojęcia.

 • Wynagrodzenie brutto to całkowita płaca przed odliczeniem podatków oraz składek. Na pensję brutto składa się z wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi już po odliczeniu podatków i składek. Jest to kwota, która trafia na twoje konto bankowe.

Wynagrodzenie brutto – brutto to łączny koszt pracodawcy, na które składają się: wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wynagrodzenie brutto jest wyższe od wynagrodzenia netto, dlatego podczas rozmowy z pracodawcą ustalasz kwotę brutto, która zostanie wpisana do umowy. Oczywiście możesz posługiwać się kwotą netto i poprosić pracodawcę lub dział kadr o przeliczenie wynagrodzenia i przedstawienia kwoty brutto. Pracodawca często podczas rozmów wewnętrznych z działem HR lub kadrami posługuje się kwotą brutto – brutto, ale Ciebie jako pracownika to nie dotyczy.

Jak obliczyć wypłaty brutto na netto – ile trzeba odjąć?

Osoby pracujące na umowę o pracę muszą bardzo dobrze rozumieć niuanse związane z różnicami pomiędzy kwotą brutto a kwotą netto. Na początku musisz poznać stałe elementy, które zawsze będą odejmowane od twojej pensji bez względu na jej wysokość:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% z twojej pensji brutto) – ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownicy, którzy systematycznie opłacają składkę, zapewniają sobie dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 • ubezpieczenie rentowe (1,5% z twojej pensji brutto) – ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy związanej z otrzymaniem informacji o przelękłej chorobie lub po uzyskaniu dokumentu z ZUS o czasowej, lub trwałej niezdolności do pracy.
 • ubezpieczenie chorobowe ( 2,45% z twojej pensji brutto) – ubezpieczenie na wypadek niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu czasowej choroby. Ale także chroni pracownice w czasie ciąży i porodu, a także opieki nad chorym dzieckiem przed utratą dochodu.
 • ubezpieczenie zdrowotne (9% z twojej pensji brutto) – wszelkie wizyty lekarskie, zabiegi medyczne w publicznych placówkach opieki zdrowotnej są realizowane właśnie ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.

Na końcu musisz obliczyć wysokość zaliczki na PIT, dlatego uzyskaną wcześniej kwotę mnożymy przez 17% (w przypadku pierwszego progu podatkowego) lub 32% (w przypadku drugiego progu podatkowego) i odejmujemy od niej kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku w 2022 roku to 30 000 zł.

Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, księgową lub kadrową, aby zweryfikować, jak wysokie podatki są przez Ciebie i pracodawcę wypłacane w miesiącu. Możesz być zaskoczony jak wiele środków finansowych jest przeznaczana na podatki.

Kalkulator wynagrodzenia brutto-netto

Jeśli rozpoczynasz negocjacje z pracodawcą i chcesz mniej więcej sprawdzić ile wyniesie twoje wynagrodzenie netto to skorzystaj z poniższej tabeli

Kwota brutto – kwota netto

 • 3490 zł – 2700 zł
 • 3600 zł – 2780 zł
 • 4000 zł – 2907 zł
 • 4500 zł – 3340 zł
 • 5000 zł – 3613 zł
 • 5500 zł – 3979 zł
 • 6000 zł – 4318 zł
 • 6500 zł – 4672 zł
 • 7000 zł – 5024 zł
 • 7500 zł – 5377 zł
 • 8000 zł – 5729 zł
 • 8500 zł – 6082 zł
 • 9000 zł – 6435 zł
 • 9500 zł – 6654 zł
 • 10000 zł – 7140 zł
 • 15000 zł – 10667 zł
 • 20000 zł – 13238 zł

Tak jak możesz zauważyć powyżej im wyższa kwota brutto, tym spada wysokość wynagrodzenia netto. Oczywiście ta różnica jest stopniowa i wzrasta po około 8000 zł brutto. Niestety, im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe podatki musimy płacić na rzecz państwa. Jeśli twoje wynagrodzenie nie zostało uwzględnione w tej tabeli, to skorzystaj z ogólnodostępnych kalkulatorów wynagrodzenia lub skonsultuj się z kadrową, lub doradcą finansowym. Weryfikuj każdorazowo jak wygląda rozliczenie twojego miesiąca pracy.

A więc podsumujmy

Rozpoczynając swoją przygodę z pracą na cały etat na podstawie umowy o pracę musisz znać trzy kluczowe pojęcia: kwota netto, kwota brutto oraz kwota brutto powiększona o koszty pracodawcy. Sprawdź definicje podane w tym artykule, aby sprawdzić, w jaki sposób rozmawiać z pracodawcą lub kadrową. Dodatkowo musisz wiedzieć jakie podatki oraz na jakie ubezpieczenia jest przeznaczona różnica pomiędzy kwotą brutto a kwotą netto. Jeśli masz wyzwanie ze sprawdzeniem, w jakiej wysokości płacisz podatki to warto porozmawiać z doradcą finansowym lub kadrową, która powinna dokładnie przedstawić Ci składowe twojego wynagrodzenia.

Oczywiście każdego miesiąca otrzymasz rozpiskę z wynagrodzeniem brutto, netto oraz składowymi. Aby obliczyć swoje wynagrodzenie, możesz skorzystać z przedstawionej tabeli lub skorzystać z kalkulatorów wynagrodzenia, które są ogólnodostępne. Podczas rozmowy z pracodawcą lepiej jest poruszać temat wynagrodzenia w kwotach brutto, ale jeśli nie masz pewności co do tej kwoty, to podaj swoją propozycję w kwocie netto i poproś o przeliczenie wynagrodzenia. Na początku może wydawać Ci się to bardzo trudne, ale z biegiem czasu nabierzesz pewności w przeliczaniu swojego wynagrodzenia netto, które trafi na twoje konto bankowe każdego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *