1ha

Hektar – ile to m2 i ile kosztuje?

Posiadanie kawałka własnej ziemi to marzenie wielu ludzi na całym świecie. Powszechnie przyjmuje się, że osoby posiadające własne grunty są zamożne, ambitne, a przy tym spełnione zarówno zawodowo, jak i życiowo. Nic więc dziwnego, że wśród wielu młodych ludzi, perspektywa posiadania własnego „miejsca na świecie” determinuje zarówno przebieg ich kariery zawodowej, jak i samego życia codziennego w długiej perspektywie czasowej. Kupno kawałka ziemi to również swego rodzaju inwestycja na przyszłość.

Co ciekawe, mimo iż cena ziemi rolnej, jak i budowlanej stale wzrasta to zainteresowanie ich zakupem nieustannie rośnie.

Jeden hektar – ile to metrów?

W zależności od potrzeb, a także zaplecza finansowego, potencjalny kupujący musi sprecyzować wielkość terenu, który chce zakupić. Rozmiar działki najczęściej przedstawiany jest w metrach kwadratowych, hektarach lub arach. Rozważając zakup działki budowlanej z założeniem, że powstanie na niej mały, rodzinny domek, najczęściej spotkamy się z wymiarami podanymi w metrach kwadratowych lub w hektarach.

Istotne więc jest, aby zdawać sobie sprawę, iż 1 hektar to 10 000 metrów kwadratowych.

Tak więc decydując się na zakup działki tej wielkości, możemy spotkać się na przykład z kwadratową działką o bokach długości 100 metrów każdy bądź na przykład prostokąta, którego dwa boki będą miały długość 50 metrów, a z kolei dwa prostopadłe do nich – 200 metrów.

Hektar – ile to arów?

Z kolei poszukując ziemi rolnej lub przestrzeni pod własne przedsiębiorstwo, a więc z reguły znacznie większych gruntów niż w przypadku działek budowlanych, częściej spotkamy się z jednostkami miar powierzchni, takimi jak hektary lub ary. W przypadku arów mamy do czynienia z jednostką, która jest 100 razy większa niż wspomniane wcześniej metry kwadratowe, a tym samym 100 razy mniejsza niż hektary. Wynika zatem z tego, iż 1 hektar to 100 arów.

Jak przeliczyć hektar na inne jednostki?

Poza wspomnianymi wcześniej jednostkami miar powierzchni, zdarza się, że wielkość gruntu podawana jest również w morgach. Jest to coraz rzadsza praktyka, jednak w przypadku natknięcia się na ogłoszenie, które wyraża powierzchnię działki lub ziemi rolnej w tej jednostce miary, warto wiedzieć, że równowartość jednej morgi stanowi ¼ hektara, a więc 2500 metrów kwadratowych. Tak więc zgodnie z tym przelicznikiem możemy wskazać, że 1 hektar stanowi 4 morgi ziemi.

Ile kosztuje hektar ziemi?

Cena hektara ziemi uzależniona jest między innymi od typu działki, który planujemy nabyć, klasy gruntu, jej lokalizacji czy na przykład planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem, jeśli planujemy kupić ziemie rolne musimy liczyć się, że średnio 1 hektar takiej ziemi to w 2022 roku koszt w wysokości 51 390 zł, a więc ok. 5,14 zł za metr kwadratowy.

Warto jednak podkreślić, że cena ziemi rolnej waha się głównie w zależności od klasy gruntu, który planujemy nabyć. Mimo to wydaje się to niewiele, jednak kwota ta jest rekordowo wysoka w porównaniu z poprzednimi latami. Od lat najtańsze grunty rolne można znaleźć na podkarpaciu oraz w województwie zachodniopomorskim, natomiast najdroższe w Wielkopolsce, a także w województwie Kujawsko-Pomorskim. Z kolei, w przypadku działek budowlanych, które jak już wspomniano wcześniej są znacznie droższe niż ziemia rolna, w 2022 roku ich średnie ceny oscylowały w granicach około 110 do 250 zł za metr kwadratowy.

Natomiast, jeśli zdecydujemy się na zakup działki w dużym mieście cena ta wzrośnie nawet kilkukrotnie. Najdroższa ziemia jest w gminie Piastów w województwie Mazowieckim, a przeciętna cena metra kwadratowego działki budowlanej w tym regionie, zgodnie z danymi z 2022 roku, wynosi 767 zł, podczas gdy w Warszawie – 692 zł. Najtańsza ziemia jest natomiast na Podkarpaciu, wówczas chcąc zakupić działkę budowlaną w tamtym regionie liczyć musimy się z kosztami rzędu nieco poniżej 100 zł za metr kwadratowy.

Kto może kupić ziemię rolną i na jakie cele?

Polskie ustawodawstwo, a konkretnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, dokładnie precyzuje: kto, w jakiej ilości oraz w jakim celu, może nabyć ziemie rolne na terytorium Rzeczpospolitej Polskej.

W przypadku niewielkich gruntów rolnych, których wielkość nie przekracza 0,3 hektara, a więc 3000 metrów kwadratowych, może je nabyć praktycznie każdy. Taki stan rzeczy powoduje, że właścicielem może stać się zarówno osoba, która prowadzi dzialność rolniczą, jak i taka, która owej działalności nie prowadzi. Oprócz wymienionych wcześniej podmiotów, ziemia rolna nie przekraczająca swą powierzchnią 0,3 hektara, może stać się własnością również dewelopera czy przedsiębiorstwa. W tym przypadku ustawodawca nie ustalił przeznaczenia tego rodzaju terenu.

Nieco większe działki, które swymi rozmiarami obejmują grunty rolne o powierzchni większej niż 0,3 hektara, ale mniejszej niż 1 hektar, cieszą się największą popularnością wśród kupujących. Je również mogą kupić podmioty, które nie prowadzą dzialaności rolniczej, jednak w ich przypadku przyszły właściciel zobowiązany jest prawnie do prowadzenia gospodarstwa rolnego na jej terenie przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakupu. Natomiast grunty rolne o powierzchni większej niż 1 hektar przeznaczone są wyłącznie dla rolników indywidualnych, a więc podmiotów, które: posiadają kwalifikacje rolnicze, prowadzą gospodarstwo rolne, a także zamieszkują daną gminę od co najmiej 5 lat. W takim przypadku muszą one więc zostać zagospodarowane pod nowe gospodarstwo rolne lub w celu powiększenia dotychczasowego gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *