marża

Marża a narzut – jaka jest różnica i jak obliczyć?

Co to jest marża? Marża to różnica między kosztem danej rzeczy a jej ceną sprzedaży. Marże wyrażane są jako procent ceny sprzedaży (np. 36% lub 200%). Marża określa, ile pieniędzy zarabiasz na każdej sprzedanej jednostce zapasów.

Marża to procent dodatkowych pieniędzy pobieranych za produkt lub usługę. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszule za 10$ i chcesz dodać do tego 25% marży, to pobierasz 12,50$.

Istnieje kilka różnych rodzajów marż:

  • Koszt plus marża: Ta metoda oblicza całkowity koszt wytworzenia przedmiotu i dodaje do niego procentowy narzut, aby określić cenę sprzedaży. Metoda ta pomaga zapewnić, że Twoja firma osiąga wystarczający zysk, ale również bierze pod uwagę koszty ogólne związane z wytwarzaniem każdego produktu. Metoda ta może być stosowana do każdego rodzaju modelu biznesowego – od wytwarzania produktów we własnym zakresie lub zlecania produkcji stronom trzecim.
  • Tylko marża: Jeśli sprzedajesz coś za 10 dolarów i chcesz osiągnąć 30% zysku z tego tytułu, to będziesz pobierać 13 dolarów za sztukę zamiast 12 dolarów za sztukę, ponieważ 30% to marża.

Marża a narzut – jaka jest różnica?

Różnica między marżą a narzutem polega na tym, że narzut to zysk na produkcie, natomiast marża to zysk na sprzedaży. Marża jest obliczana poprzez pomnożenie kosztu produktu przez pożądany procent. Na przykład, jeśli sprzedajesz produkt za 50 dolarów i chcesz osiągnąć 40% zysku, to twój narzut wyniesie 50 dolarów x 40% = 20 dolarów. Cena, którą pobierasz za swoje produkty powinna być równa lub wyższa od pożądanej kwoty marży.

Marża jest obliczana poprzez odjęcie kosztów od ceny sprzedaży każdego produktu. Na przykład, jeśli kupisz przedmiot za 20 dolarów i sprzedasz go za 50 dolarów, to Twoja marża wyniesie (50 dolarów – 20 dolarów) = 30 dolarów.

Jak obliczyć marże?

Marża to ilość pieniędzy, którą firma zatrzymuje z każdej sprzedaży jako zysk. Wzór na obliczanie marż to:

Marża = Zysk netto / Przychody

Zysk netto, czyli zysk przed opodatkowaniem, oblicza się poprzez odjęcie wszystkich kosztów od przychodów. Przychody znajdują się w rachunku zysków i strat firmy, a koszty w bilansie. Jeśli firma ma wiele oddziałów i sprzedaje produkty lub usługi na różnych rynkach, może być konieczne obliczenie oddzielnych marż dla każdego oddziału lub segmentu rynku.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej czy produkcyjnej, możesz użyć tego samego wzoru do obliczenia marży. Wystarczy, że wpiszesz swoje liczby do poniższego wzoru: Marża = Zysk netto / Przychody

Jeżeli sprzedajesz samochody i osiągasz 250 000 dolarów przychodu miesięcznie przy średniej cenie sprzedaży 25 000 dolarów i wydatkach wynoszących 150 000 dolarów miesięcznie (w tym czynsz), to Twoja marża wyniesie 25% (250k – 150k = 100k/$250k).

Obliczanie marż jest ważną częścią biznesu. Jeśli wiesz, ile pieniędzy przynosi Twój biznes, wtedy możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące przyszłości firmy. Istnieje kilka sposobów obliczania marż, ale jednym z najczęstszych jest użycie kalkulatora marż

Jak korzystać z kalkulatora marż w Excelu:

  1. Otwórz pusty arkusz kalkulacyjny i w górnym wierszu utwórz nagłówki dla swoich obliczeń marży – zysk brutto, koszty operacyjne i zysk (lub strata) netto.
  2. Wprowadź odpowiednie informacje do każdej kolumny, tak aby zgadzały się one z późniejszymi formułami (np. 10$ sprzedaży – 5$ kosztów = 5$ zysku brutto).
  3. Utwórz w komórce A1 formułę, która oblicza zysk brutto poprzez pomnożenie sprzedaży przez 100% – koszt (A1 = B1*100%-C1). Jest to znane jako marża nad kosztem lub markdown nad kosztem (MOC).
  4. Przejdź w dół do komórki C1 i zsumuj wszystkie swoje koszty, aby uzyskać całkowite koszty operacyjne dla Twojej firmy (C1 = D4+D5+E4+E5+F4+F5+G4+G5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *