Wymienniki ciepła i ich przemysłowe zastosowania

Wymienniki ciepła to kluczowe urządzenia w przemyśle. Ich podstawową funkcją jest przekazywanie ciepła pomiędzy minimum dwoma cieczami. Tym samym są to elementy grzewcze, jak i chłodzące. Dzięki nim wiele procesów przemysłowych przebiega szybciej i efektywniej. Chcesz poznać inne ich zastosowania? Czytaj dalej!

Wymiennik ciepła w przemyśle i jego zastosowanie wentylacyjne

W przemyśle wyodrębnia się wentylatorowe wymienniki ciepła. Do tej grupy urządzeń zalicza się skraplacze powietrza, chłodnice i powietrzne chłodnice cieczy. Mają one kilka wspólnych cech, w tym:

 • efektywną wymianę cieplną;
 • niski pobór energii;
 • małą objętość niezbędnej cieczy.

Wentylatorowy wymiennik ciepła stosuje się w budynkach handlowych i przemysłowych. Służy do chłodzenia przemysłowego i klimatyzacji.

Przemysłowe wymienniki ciepła a biopaliwa

Biopaliwa są intensywnie rozwijaną gałęzią przemysłu, która na różne sposoby czerpie z działania wymienników ciepła. Urządzenia wykorzystywane są na wybranych etapach destylacji.

Przemysłowy wymiennik ciepła ma swoje zastosowanie również przy produkcji biodiesla. Podczas wstępnej obróbki za jego pomocą usuwa się zanieczyszczenia po roślinach oleistych, a także usprawnia się mycie i suszenie urządzeń.

Wymienniki ciepła w systemach klimatyzacji i chłodnictwie

Wymienniki ciepła w przemyśle są często wykorzystywane jako elementy systemów chłodniczych. Szczególne funkcje pełnią w:

 • klimatyzacji jako parownik lub skraplacz;
 • chłodnictwie przemysłu morskiego;
 • chłodnictwie komercyjnym, np. w sklepach (niezależnie od ich powierzchni);
 • chłodnictwie procesowym;
 • chłodnictwie przemysłowym w systemach klimatyzacji hal, magazynów, biur.

Co ciekawe, urządzenia te wykorzystywane są także do chłodzenia lodowisk.

Zastosowanie wymienników cieplnych w systemie ciepłownictwa przemysłowego

Wymiennik ciepła ma fundamentalne znaczenie przy regulacjach temperatury. W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w budynkach użyteczności publicznej. Istotne jest utrzymanie optymalnej temperatury, minimalizując jednocześnie zużycie energii. Wymienniki ciepła rozprowadzają wytworzone w kotle ciepło do wybranych budynków, a także stosuje się je do ogrzania wody w basenie.

Szerokie zastosowanie wymienników ciepła w przemyśle

Popularność i chęć wykorzystywania wymienników ciepła wynika z ich energooszczędności oraz konieczności ich zastosowania podczas wyrobu produktów o płynnej konsystencji. Tym samym są to urządzenia o fundamentalnym znaczeniu dla przemysłu:

 • farmaceutycznego;
 • spożywczego;
 • chemicznego;
 • cukrowniczego;
 • petrochemicznego i naftowego;
 • w elektrowniach jądrowych.

Wymiennik ciepła z powodzeniem wykorzystuje się w instalacjach fotowoltaicznych, sanitarnych, parowych, systemach HVAC, a także przy ogrzewaniu podłogowym.

Wymiennik ciepła jako niezbędne urządzenie przemysłowe

Należy podkreślić szczególne znaczenie wymienników ciepła w chłodnictwie, transporcie oraz ciepłownictwie. Swoje zastosowanie mają w sklepach, sieciach ciepłowniczych, stacjach wymiennikowych, a także instalacjach grzewczych CWU.

Urządzenia te służą m.in. do produkcji towarów, chłodzenia cieczy, olejów i elektroniki, a także pełnią istotne funkcje przy odzysku ciepła i klimatyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *