pracownik na pół etatu

Praca na pół etatu – ile to godzin i ile przysługuje urlopu?

Wiele osób podejmuje obecnie pracę na pół lub inne części etatu, aby zasilić swój budżet domowy o dodatkowe środki finansowe. Taka praca wiążę się z pewnymi obowiązkami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Co oznacza praca na pół etatu?

Jakie są zasady pracy na część etatu dotyczące wymiaru czasu pracy czy minimalnego wynagrodzenia? Tego wszystkiego możesz dowiedzieć się z tego artykułu!

Pół etatu – co to znaczy?

Praca na pół etatu to nic innego jak przepracowanie połowy wymaganego kodeksem czasu pracy etatu. Czyli jeśli pełnym etatem nazywamy pracę w wymiarze 40 godzin w tygodniu, to pracę na pół etatu możemy przedstawić jako pracę w wymiarze 20 godzin w tygodniu. W przypadku pracy na pół etatu na umowę o pracę określa się zakres czasowy w ujęciu tygodniowym, ponieważ ujęcie miesięczne może rodzić pewne nadinterpretację ze strony pracodawców. Co ciekawe, pracownik zatrudniony na pół etatu musi być traktowany tak samo przez pracodawcę, jak pracownicy pełnoetatowi. Przysługują mu takie same przerwy w pracy, dni wolne podczas świąt oraz inne przywileje. Jest to ważne, aby przypominać pracodawcom o tym obowiązkom względem osób zatrudnionych na pół etatu.

Ile godzin pracy na połowie etatu?

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu to 20 godzin w tygodniu i taki zapis powinien zostać ujęty w umowie o pracę. Dodatkowo warto sprawdzić, czy w umowie znajduje się zapisu uprawniający pracownika do otrzymania wynagrodzenia w ramach nadgodzin. Co ważne pracownik może ustalić z pracodawcą grafik pracy w dowolny sposób. Jeśli pracownik chce pracować przez 2,5 dnia (2 x 8 godzin + 4 godziny) to może to zrobić, ale również może pracować każdego dnia po 4 godziny. Grafik jest ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami pracownika, jak i pracodawcy.

Ile przysługuje urlopu na połowie etatu?

Pracownikowi, który wykonuje pracę na część etatu w oparciu o umowę o pracę przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat ma dostęp do

  • 20 dni urlopu płatnego w roku kalendarzowym przed osiągnięciem 10-letniego stażu pracy,
  • 26 dni urlopu płatnego w roku kalendarzowym po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy.

W przypadku pracowników na 1/2 etatu ich urlop wynosi odpowiednio:

  • 10 dni urlopu płatnego w roku kalendarzowym przed osiągnięciem 10-letniego stażu pracy,
  • 13 dni urlopu płatnego w roku kalendarzowym po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy.

Pracownicy, który pracują na inne części etatu muszą skorzystać ze wzoru:

[wymiar czasu pracy w ułamku] x [20 lub 26 dni urlopu] = liczba dni urlopowych, która mi przysługuje.

Jest to bardzo prosty wzór, który jest w stanie szybko zweryfikować jaki wymiar czasu urlopu płatnego w roku kalendarzowym Ci przysługuje.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie na pół etatu?

W każdym roku ulega podwyżce płaca minimalna w Polsce. W 2022 roku najniższe gwarantowane wynagrodzenie za godzinę wynosi 19,70 zł brutto, czyli najniższe wynagrodzenie za pół etatu, jakie można oczekiwać to 1576 zł brutto. Oczywiście jest to najniższe wynagrodzenie, ale możesz oczekiwać zdecydowanie więcej.

Co ciekawe, w roku 2023 czekają nas aż dwie podwyżki pracy minimalnej w styczniu i lipcu. Przez pierwsze pół roku 2023 roku możemy oczekiwać minimalnego wynagrodzenia za godzinę w wysokości 22,80 zł brutto, czyli za cały miesiąc jest to kwota 1824 zł brutto. A od lipca kwota minimalna ponownie wzrośnie do poziomu 23,50 zł brutto, czyli po przeliczeniu będzie to 1880 zł brutto. Podwójna podwyżka wynagrodzenia wynika z ciągle galopującej inflacji, a co z tym związane podwyżkom cen żywności, leków oraz paliw. Jeśli wymiar twojego etatu jest wyższy lub niższy to należy liczbę godzin, jaką pracujesz miesięcznie pomnożyć przez stawkę godzinową.

Praca na części etatu staje się coraz bardziej popularną formą dodatkowego zarobku w coraz trudniejszych czasach. Wysokie raty kredytów, wysoka inflacja oraz duża niepewność o przyszłość skłoniła wielu Polaków do podjęcia dodatkowej pracy. Musisz pamiętać, że praca na pół etatu to praca na 20 godzin w tygodniu, co daje w sumie 80 godzin w miesiącu. Ważnym elementem umowy będzie określenie zakresu pracy i czasu pracy, w tym możliwości pracy w nadgodzinach, które są dodatkowo płatne.

Musisz pamiętać, że praca na pół etatu nie oznacza, że pracodawca ma mniej obowiązków. Pracodawca ma obowiązek skierować Cię na badanie lekarskie, szkolenia BHP oraz wdrożyć Cię w nowe obowiązki. Przysługuje Ci wynagrodzenie otrzymywane w dniu, kiedy wszyscy pracownicy pełnoetatowi otrzymują płacę. Przysługuje Ci także urlop płatny (jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę) w wymiarze proporcjonalnym do twojego etatu. Pamiętaj, że wynagrodzenie, jakie Ci przysługuje to przynajmniej minimalna stawka godzinowa, która w 2023 roku zmieni się aż dwa razy. Pierwszy raz w styczniu i osiągnie poziom 22,80 zł brutto, a od lipca będzie już wynosić 23,50 zł brutto. Ta zmiana musi być również potwierdzona poprzez aneks do umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *