ADR

Przewóz materiałów niebezpiecznych – co trzeba wiedzieć?

Substancje niebezpieczne i towary oznaczone w transporcie znakiem ADR wymagają specjalnych procedur transportowych. Ich spełnienie nakłada na przewoźników i spedytorów dodatkowe obowiązki, które mają służyć bezpieczeństwu ludzi, środowiska naturalnego i mienia innych. Jakie przepisy należy spełnić, by w sposób właściwy przewozić materiały niebezpieczne ADR? O tym piszemy poniżej!

Czym jest ładunek niebezpieczny ADR?

Osoby postronne mogą kojarzyć oznaczenie ADR na pojazdach ciężarowych przewożących paliwa kopalne czy odpady medyczne. To jedne z tych ładunków, które faktycznie zaliczają się do miana materiałów niebezpiecznych. Jednak nie są to wszystkie z możliwych. ADR to w zasadzie konwencja, która zawiera w sobie spis wszystkich niebezpiecznych towarów i ładunków, które można przewozić. Obejmuje takie substancje jak:

  • materiały wybuchowe;
  • gazy i płyny palne;
  • gazy i płyny trujące;
  • materiały zakaźne, radioaktywne oraz żrące;
  • pozostałe.

Konieczność przewozu takich ładunków zmusza przewoźników do realizacji specjalnych procedur i transportu w wyznaczonych strefach ładunkowych.

Prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych ADR

Każdy pojazd ciężarowy przewożący ładunek niebezpieczny musi zostać odpowiednio oznaczony. Tablica ADR to nic innego jak pomarańczowy prostokąt z liczbami w liczniku i mianowniku. Wygląda więc jak ułamek i oznacza w górnej części numer niebezpieczeństwa, natomiast w dolnej części numer rozpoznawczy niebezpiecznego materiału. Takie tablice powinny zostać umieszczone po jednej sztuce na przodzie pojazdu i z tyłu dla łatwiejszej identyfikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie, która omawia transport ADR https://logit.com.pl/co-to-jest-adr-ladunek-niebezpieczny-i-na-czym-polega-transport-ladunku/.

Dokumentacja i bezpieczeństwo związane z przewozem towarów ADR

Oznakowanie to nie wszystko, bo kolejnym niezbędnym wymaganiem po stronie nadawcy i przewoźnika jest posiadanie pełnej dokumentacji. Mowa o liście przewozowym, fakturze, zezwoleniu na dokonanie przewozu oraz dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną zestawu. Ogromne znaczenie ma też przygotowanie samego pojazdu do przewozu ADR. Powinien on być odpowiednio oznaczony, wyposażony w dwie gaśnice, akcesoria ochrony osobistej dla kierowcy, a także łopatę i pojemnik, które posłużą do ewentualnego zebrania materiałów sypkich.

W kontekście bezpieczeństwa nie sposób zapomnieć o wykwalifikowanym kierowcy. Ładunki ADR mogą być przewożone jedynie przez osoby posiadające uprawnienia. Bez tego tabor zostanie zatrzymany, a firma przewozowa i spedytor będą mieli spore kłopoty.

Zleć przewóz ADR renomowanej firmie transportowej

Dlatego każdy transport materiałów niebezpiecznych powinien być zlecany wyspecjalizowanej firmie transportowej. Mowa nie tylko o przygotowaniu odpowiedniej floty pojazdów, ale też przeszkolonych i wykwalifikowanych kierowcach. W ten sposób możesz zapewnić bezpieczeństwo ładunkowi, ale też dostarczyć towar do odbiorcy końcowego w stanie nienaruszonym i zgodnym z zamówieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *