fundusze ETF

Mechanizm i zastosowanie odwrotnych fundusze ETF

Fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) stały się w ostatnim czasie bardzo popularnymi instrumentami inwestycyjnymi. Ich popularność spowodowana jest tym, że fundusze te pozwalają inwestorom na łatwy dostęp do różnych aktywów rynkowych. Przy pomocy funduszy ETF możemy inwestować między innymi w indeksy akcji, surowce czy całe sektory rynku. Nie będziemy wyjaśniać w szczegółach czym są Fundusze ETF. Opiszemy tylko jeden ciekawy typ funduszy, a mianowicie tzw. odwrotne fundusze ETF.

Czym są odwrotne fundusze ETF?

Odwrotne fundusze ETF, zwane również „inverse ETFs”, są specyficznym typem funduszy, których celem jest śledzenie odwrotnej zmiany wartości wskaźników rynkowych. Inaczej mówiąc, ich wydajność ma być odwrotnie proporcjonalna do wydajności indeksu, który starają się odzwierciedlić.

Aby lepiej to wyjaśnić, posłużmy się przykładem. Jeżeli indeks, który śledzi dany odwrotny fundusz ETF, spada o 1%, wówczas wartość tego funduszu powinna wzrosnąć o 1%. Ta specyfika sprawia, że odwrotne fundusze ETF są używane głównie do obrony przed spadkami rynku lub jako narzędzie pozwalające na zyski w czasie, gdy większość aktywów rynkowych jest na minusie.

Jak działają odwrotne fundusze ETF?

Mechanizm działania odwrotnych funduszy ETF jest innowacyjny i interesujący. Nie możemy sobie po prostu założyć, że wartość biedzie zmieniała się odwrotnie proporcjonalnie do śledzonego indeksu. Aby osiągnąć cel odwrotnej wydajności, fundusze wykorzystują pochodne instrumenty finansowe, np. kontrakty terminowe, opcje, kontrakty na różnice kursowe (CFD) i inne. Zlecając odpowiedni kontrakt terminowy możemy zyskać, gdy wartość aktywa spada. W ten właśnie sposób tworzy się odwrotne fundusze ETF.

Głównym celem tych pochodnych instrumentów jest zabezpieczenie funduszu ETF przed ryzykiem spadku wartości aktywów bazowych. Bardzo często wykorzystywany jest mechanizm dźwigni finansowej.

Ryzyko związane z odwrotnymi funduszami ETF

Odwrotne fundusze ETF są przeznaczone raczej dla zaawansowanych inwestorów. Bardzo ciekawy mechanizm, który pozwala na uzyskiwanie korzyści ze spadków niesie ze sobą duże ryzyko.

Wykorzystując dźwignie finansową działamy nie tylko na korzyść, ale także na niekorzyść inwestora. W przypadku niekorzystnego ruchu rynkowego, straty mogą być większe niż oczekiwane. Biorąc pod uwagę, że rynek finansowy jest dynamiczny i powoduje zmienność cen w nieprzewidywalnych warunkach rynkowych, fundusz może doświadczyć większych fluktuacji wartości.

Inwestowanie w odwrotne fundusze ETF wymaga dużych zdolności analitycznych i trafnej oceny przyszłych ruchów rynkowych. Mechanizm tych funduszy wykorzystuje ruch tylko w „jedną stronę”. W przypadku, gdy nasze wnioski nie będą zgadzały się z faktycznym ruchem wartości aktywa, błędne odczytanie trendu może prowadzić do strat. Fundusze te są najskuteczniejsze w inwestycjach krótkoterminowych, podobnie jak instrumenty, które wykorzystują. Odwrotne fundusze ETF sprawdzają się wtedy, kiedy rynek doświadcza znaczącego spadku.

Zastosowanie odwrotnych funduszy ETF

Odwrotne fundusze ETF wykorzystywane są w różnych strategiach inwestycyjnych. Po pierwsze, służą do zabezpieczenia portfela. Inwestorzy mogą wykorzystywać odwrotne fundusze ETF do ochrony swojego portfela przed spadkami rynku. W momencie, gdy oczekuje się spadku rynku, można zainwestować w odwrotny fundusz ETF, aby zminimalizować straty. Inwestorzy spekulujący na spadek wartości danego rynku lub sektora mogą wykorzystać odwrotne fundusze ETF do zarabiania na spadkach cen aktywów.

Odwrotne fundusze ETF pozwalają na uzyskiwanie zysków w czasie, gdy większość rynku doświadcza spadku. Dlatego też fundusze te sprawdzają się w trakcie bessy (sesja niedźwiedzia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *