podatek vat

Prowadzenie firmy a podatek VAT – czy opłaca się być vatowcem?

Osoby planujące rejestrację własnej działalności zastanawiają się, czy warto być vatowcem, czy raczej wybrać inny sposób rozliczenia. Firma bez VAT może okazać się korzystniejsza. Dowiedz się, jakie są plusy i minusy bycia vatowcem, kiedy nie trzeba rejestrować się do VAT oraz kto może skorzystać ze zwolnienia VAT. Nasz poradnik pozwoli rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości, związane z podatkiem od towarów i usług.

Firma bez VAT – Kiedy nie trzeba rejestrować się do VAT?

Zasady płatności podatku VAT są jasno określone przez prawo. Przedsiębiorcy rejestrujący działalność w trakcie roku nie muszą rejestrować się do VAT, pod warunkiem, że ich wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 000 zł w danym okresie sprzedaży. Okres ten obliczyć można przez pomnożenie liczby dni od rozpoczęcia działalności, do końca roku określonego limitem VAT. Przejście na VAT nie jest więc wymagane. Przedsiębiorcy mogą płacić podatek dobrowolnie, co jest korzystne w przypadku większych zakupów i odliczenia VATu naliczonego.

Kiedy warto, a kiedy nie warto zostać vatowcem?

Wiemy już kiedy trzeba być vatowcem. Pozostaje pytanie, czy opłaca się być vatowcem, jeśli obroty firmy przekroczyły próg 200 000 zł? Przejście na VAT może okazać się opłacalne dla firm, które współpracują z podmiotami odprowadzającymi VAT, mogą skorzystać z niższego VATu niż 23% lub planują inwestycje, czy zajmują się usługą eksportu towaru dla klientów zza granicy. Z całą pewnością bycie vatowcem nie jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których klientami końcowymi są osoby fizyczne. W tym wypadku muszą oni liczyć się z koniecznością podniesienia cen towarów lub usług o wartość podatku. O tym, czy przejście na VAT decydują konkretne przypadki.

Korzyści płynące z płacenia VATu

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT mogą odliczyć sobie tzw. VAT naliczony. Pod tym pojęciem kryje się podatek od towarów i usług, pochodzący z faktur kosztowych. Odliczenie podatku jest możliwe tylko i wyłącznie dla płatników VATu. Oczywiście im wyższe koszty prowadzenia firmy, tym właściciele firm mogą odliczyć więcej podatku. Jednak nawet w przypadku niewielkich zakupów jest to opłacalne rozwiązanie.

Czy można wrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT?

W świetle prawa każdy podatnik, który utracił lub dobrowolnie zrzekł się prawa do podmiotowego zwolnienia z VAT może je powtórnie wykorzystać. Według przepisów, w takiej sytuacji musi on spełnić wszystkie wymagania oraz odczekać rok od utraty zwolnienia. Warunkiem powtórnego przyznania ulgi jest limit obrotów netto firmy z roku ubiegłego, który wynosi 200 000 zł. Jeśli podatnik zdecyduje się na powrót do zwolnienia z VAT, musi on złożyć wniosek aktualizacyjny VAT-R w przeciągu tygodnia od nastąpienia zmian.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Płatnikiem VAT mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne. Na podstawie art. 113 ust. 13 z podmiotowego zwolnienia z VAT skorzystać nie mogą osoby oferujące:

 • metale szlachetne lub wyroby z udziałem tych metali,
 • produkty objęte akcyzą,
 • tereny budowlane,
 • nowe środki transportu,
 • części wyprodukowanych do samochodów i motocykli,
 • artykuły z branży kosmetycznej, elektrycznej i komputerowej (w sprzedaży wysyłkowej),
 • usługi prawnicze,
 • większość usług z zakresu doradztwa,
 • usługi związane ze ściąganiem długów,
 • usługi jubilerskie.

Czy można prowadzić spółkę bez płacenia VAT?

Przedsiębiorcy mogą prowadzić spółkę z o. o. bez VAT w określonych sytuacjach. Jeśli osiągane przez podatnika przychody wynoszą mniej niż 200 000 zł w roku poprzednim może on liczyć na zwolnienie podmiotowe. Warto wiedzieć, że do tej kwoty nie dolicza się wartość podatku, dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Innym rodzajem zwolnienia z VAT, jest zwolnienie przedmiotowe, które jest zależne od profilu prowadzonej działalności. Branże, które podlegają zwolnieniu z VAT zostały szczegółowo opisane w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Przed założeniem spółki z o. o. bez VAT lub innego rodzaju działalności należy sprawdzić, czy firma ma obowiązek rejestracji na druku VAT-R. Konieczne jest także kontrolowanie wysokości obrotów firmy, które jest liczone proporcjonalnie do okresu funkcjonowania działalności w danym okresie. Działalność gospodarcza bez VAT cechuje się uproszczoną księgowością, ponieważ firmy takie nie muszą wysyłać plików JPK i deklaracji VAT podczas rozliczeń. Zarejestrowani płatnicy VAT muszą zmagać się z większą ilością formalności i bardziej skomplikowaną biurokracją niż osoby zwolnione z tej opłaty.

Wystawianie faktur przez nievatowca

Działalność gospodarcza bez VAT jest coraz częściej wybieraną opcją. Ale czy bycie vatowcem jest konieczne do wystawienia faktury? Okazuje się, że zwolnienie z podatku wcale nie ogranicza w kwestii generowania dokumentów. Faktura od nievatovca różni się od faktury wystawionej przez vatowca. Przede wszystkim dokument ten nie zawiera podatku VAT, ponieważ sam sprzedawca jest z niego zwolniony. Z kolei odbiorca faktury może wpisać ją do księgi przychodów i rozchodów, ale nie umieszczać w rejestrze VAT. Co do zasady, osoba zwolniona z opłacania VATu może wystawić fakturę lub rachunek.

Faktura wystawiona przez nievatowca powinna zawierać takie elementy jak:

 • przepis ustawy lub aktu wydanego na jej podstawie,
 • przepis dyrektywy, która zwalnia z podatku,
 • podstawę prawną, która uprawnia do zwolnienia z podatku.

Warto wiedzieć, że taka faktura nie zawiera informacji o wysokości podatku, sumie wartości netto sprzedaży oraz kwoty podatku liczonego od sumy sprzedaży netto. Przepisy dotyczące faktur nievatowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. Na jej mocy ustalono, że dokument musi zawierać datę wystawienia, dane nabywcy towarów lub usług, kolejny numer faktury, nazwa i rodzaj towaru, miarę towaru lub zakres usług, przepis dyrektywy, cenę jednostkową oraz kwotę należności ogółem. Informacje o zwolnieniu z VAT można wprowadzić w niemal każdym programie do obsługi księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *