1Ar

Ar – ile to m2 i ile kosztuje?

W ostatnim czasie bardzo mocno wzrosło zainteresowanie kupnem ziemi rolnej. Każdy z nas chciałby poczuć troszkę więcej swobody mając do swojej dyspozycji, choćby niewielki skrawek ziemi. Kupując działkę rolną możemy spotkać się z różnymi przelicznikami powierzchni może ona być podana w arach, hektarach, morgach lub metrach.

Przed zakupem warto zapoznać się z przelicznikami, a także sposobem przeliczania, tak aby uniknąć ewentualnych pomyłek w czasie zakupu.

Jeden ar – ile to metrów?

Ar jest jednostką miary używaną w rolnictwie, geodezji i leśnictwie do określania powierzchni gruntu. W Polsce powszechnie stosuje się podawanie powierzchni w metrach kwadratowych.

Jeden ar to sto metrów kwadratowych.

Tak więc, aby przeliczyć powierzchnię podaną w arach na metry należy pomnożyć ilość arów razy 100.

Jak przeliczyć ary na hektary?

Hektar podobnie jak ar jest również jednostką powierzchni. Jeden hektar to 10 000 metrów kwadratowych i równocześnie 100 arów. Skrótem powierzchnię w hektarach fizycznych oznacza się „ha”. W miarach powierzchni istnieje również określenie takie jak hektary przeliczeniowe, które oznacza się skrótowo „hap” i morga, a także bardzo rzadko spotykana w krajach europejskich jednostka miary powiezchni akr.

Ile kosztuje ar ziemi?

Określenie ceny jednego ara ziemi może sprawić nam niemały kłopot, bowiem nigdzie nie znajdziemy żadnego cennika, który podawałby szacunkowe kwoty zakupu. Cena jednego ara ziemi jest mocno uzależniona od miejsca położenia ziemi, klasy gruntu ornego, kształtu działki, posiadania drogi dojazdowej i dostępności przyłączy mediów. Im wyższa klasa gleby i jej jakość, równiejsze ukształtowanie terenu, a także większa powierzchnia działki, tym jej cena jest wyższa.

Na stronie GUS możemy znaleźć informację o szacunkowej średniej cenie gruntu ornego, a mianowicie w 2021 roku było to 53 254 złote za jeden hektar fizyczny. W Polsce najdrożej kupimy działki położone na terenie województw Wielkopolskiego, Kujawskiego, Pomorskiego i Podlaskiego, natomiast najtańsze działki zakupimy na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. W roku 2021 odnotowano duży wzrost ceny za jeden hektar gruntu ornego na terenie województwa świętokrzyskiego. Należy pamiętać, że zupełnie inne ceny zakupu dotyczą działek budowlanych, a także działek rolnych, które mogą zostać przekwalifikowane na działki budowlane, natomiast dużo niższe ceny zakupu dotyczą działek z przeznaczeniem wyłącznie rolnym.

Sprzedaż ziemi rolnej w arach a przepisy

W roku 2016 nastąpiła zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotyczyła ona ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, co również bardzo dotkliwie ograniczyło nabywanie nieruchomości przez polskich obywateli. Ustawa ta została później zmieniona łagodząc nieco warunki nabywania nieruchomości. Początkowo ustawa ta miała zakładać, że prawo pierwokupu nieruchomości będzie przysługiwało właścicielom sąsiednich nieruchomości. Obecnie każda osoba, która wedle przepisów nie jest rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni do 30 arów. Każda działka o powierzchni większej niż 30 arów, ale nie większej niż 1 ha dla „nie rolnika” oznacza możliwość jej zakupu umową warunkową, która zakłada, że w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wypisu tejże umowy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu.

W przypadku gdy powierzchnia działki jest większa niż 1 ha osoba nie posiadająca statusu rolnika musi zwrócić się do KOWR, aby otrzymać zgodę na nabycie nieruchomości. W praktyce, aby stać się rolnikiem według przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego musimy posiadać 1 ha na własność od 5 lat, a także być zameldowanym na terenie gminy, na której jest położona dana nieruchomość lub też gminy sąsiedniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *