kiedy zwrot podatku?

Zwrot podatku – kiedy go dostaniemy?

Wielu polskich obywateli zadaje sobie pytania: kiedy otrzymam zwrot podatku? Czy i ile mi się należy? Co wpływa na wysokość zwrotu i jak ją obliczyć? Co mogę zrobić, jeśli Urząd Skarbowy zwleka z wypłaceniem należnej mi nadpłaty? Postaram się jak najlepiej wyjaśnić te kwestie poniższym tekstem.

Ile się czeka na zwrot podatku?

Długość czasu oczekiwania na otrzymanie zwrotu podatku zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od daty złożenia deklaracji oraz jego formy – elektronicznej lub tradycyjnej, drukowanej. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, czas oczekiwania na zwroty z PITu zaczyna się liczyć najwcześniej od dnia 15 lutego 2023 roku, ponieważ to wtedy Krajowa Administracja Skarbowa udostępni zeznania podatkowe swoim klientom w aplikacji Twój e-PIT.

Generalnie termin zwrotu podatku wylicza się od daty złożenia deklaracji podatkowej (jednak nie wcześniej niż 15.02 i nie później niż 02.05.2023 – ostateczny termin składania PIT). Wypada on maksymalnie 45 dni po złożeniu deklaracji drogą elektroniczną lub 3 miesiące w wypadku rozliczenia metodą tradycyjną (na papierze). Dodatkowo uprzywilejowani są posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy otrzymają zwrot podatku już do 30 dni od daty złożenia deklaracji (w przypadku rozliczenia elektronicznego).

Ile Urząd Skarbowy ma czasu na zwrot podatku?

Organ podatkowy w przypadku wypłaty zwrotu podatku musi dotrzymywać terminów podanych wyżej. Odstępstwem od tej reguły jest wypadek, gdy w deklaracji podatkowej należy przeprowadzić kontrolę i czynności sprawdzające – w razie konieczności korekty zeznania podatkowego przez Urząd termin otrzymania środków z tytułu zwrotu podatku dochodowego wylicza się od daty dokonania poprawek (są to maksymalnie 3 miesiące).

W przypadku niedotrzymania maksymalnego terminu wypłaty zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy podatnikowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek od danej kwoty (jeśli przekracza ona sumę 23,20 zł.) w wysokości 8% w skali roku. W takim wypadku organ podatkowy ma obowiązek wypłacić należny zwrot podatku wraz z odsetkami.

Jak sprawdzić ile dostaniemy zwrotu podatku?

Do obliczenia spodziewanej kwoty zwrotu podatku najlepiej jest po prostu użyć jednego z kalkulatorów zwrotu podatku dostępnych w internecie, w tym również na stronach rządowych.

Zasada obliczania należnej kwoty jest dość prosta: należy policzyć ile podatku dochodowego PIT jesteśmy winni „fiskusowi”, a ile realnie już zapłaciliśmy w zaliczkach na jego poczet w ciągu całego okresu rozliczeniowego (czyli ostatniego roku podatkowego) i wyliczyć różnicę pomiędzy tymi kwotami. Trudność tkwi w tym, że trzeba tu jednak wziąć pod uwagę cały szereg różnych zmiennych.

Od wynagrodzenia brutto należy wyliczyć 12-procentowy podatek dochodowy (do 120 000 zł. rocznie, powyżej tej kwoty – 32%) pomniejszony o tzw. kwotę zmniejszającą podatek (3600 zł rocznie) zależną od kwoty wolnej od podatku (30 000), uwzględnić tzw. koszty uzyskania przychodu, które mogą mieć różną maksymalną wartość procentową i przysługiwać różnym podmiotom i z różnych tytułów. Dodać do tego wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe i tym sposobem wyliczyć nadpłatę podatku – przy czym wcale nie musi ona ostatecznie odpowiadać realnie przysługującej nam kwocie, ponieważ tak naprawdę tylko Urząd Skarbowy ma pełną wiedzę na temat wszystkich czynników wpływających na wysokość naszego podatku i możemy coś po prostu pominąć.

Należy tutaj nadmienić, że w przypadku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym należna nam nadpłata podatku pójdzie w pierwszej kolejności na ich pokrycie – to znaczy, że jeśli mamy pewne długi względem organu podatkowego, to kwota zwrotu podatku zostanie o nie pomniejszona. Przed przystąpieniem do liczenia należnego zwrotu dobrze więc jest dowiedzieć się, jaka jest nasza sytuacja w Urzędzie i czy nie trzeba czegoś uregulować.

Podsumowanie – o czym należy pamiętać?

By jak najlepiej obliczyć należną nam kwotę zwrotu podatku musimy dobrze znać naszą sytuację podatkową (wysokość dochodu, przysługujące ulgi, ewentualne zaległości itp.).

Jeśli chcemy otrzymać zwrot szybciej, lepiej jest złożyć zeznanie drogą elektroniczną – czas oczekiwania jest wtedy o połowę krótszy.

Ponadto zwrot podatku można odebrać na 3 sposoby: na konto bankowe (bez dodatkowych kosztów, należy podać nr konta do US na specjalnym formularzu ZAP-3), w gotówce w kasie Urzędu Skarbowego (również bez opłat, ale trzeba stawić się osobiście) lub przekazem pocztowym (opłata manipulacyjna w wysokości 1% należnej kwoty + koszty pocztowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *