zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – ile wynosi i kiedy jest wypłacany?

Zasiłek dla osób bezrobotnych czyli tak zwana kuroniówka to wsparcie finansowe dla tych którzy stracili pracę lub zrezygnowali z danego zatrudnienia. W drugim przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej, ale o tym w dalszej części wpisu. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko i wyłącznie kiedy zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki. Jakie to wymagania należy spełnić?

Co to jest zasiłek dla bezrobotnych i kto go może dostać?

Otóż przede wszystkim po utracie pracy należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy i przedstawić dokumenty które potwierdzą iż w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację pracowaliśmy minimum przez 365 dni i otrzymywaliśmy wynagrodzenie (minimum najniższą stawkę krajową). Kolejnym warunkiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od tego właśnie wynagrodzenia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku?

Według ustawy kwota zasiłku dla osób bezrobotnych podlega waloryzacji w czerwcu danego roku, więc obecnie obowiązujące stawki będą również wypłacane do 31 maja 2023. Aktualna wysokość zasiłku to:

  • 1304,10 zł brutto (1058 zł netto) w okresie pierwszych 90 dni wypłacania świadczenia
  • 1024,10 zł brutto (840 zł netto) przez pozostały okres w którym zasiłek przysługuje

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona również będzie od stażu pracy. Sytuacja przedstawia się w taki sposób iż osoby które posiadają staż pracy od 5 do 20 lat będą otrzymywać zasiłek w wysokości 100%. Poniżej 5 lat będzie to 80 % kwoty zasiłku, natomiast osoby ze stażem pracy powyżej lat 20 będą pobierać 120% kuroniówki.

Z reguły zasiłek przyznawany jest na okres 180 dni, jednak jak w każdym przypadku tak i od tej reguły obowiązują wyjątki. Między innym wspomniane powyżej rozwiązanie umowy przez pracownika sprawia że zasiłek będzie przysługiwał ale dopiero po upływie 90 dni i tylko na okres 90 dni. Oczywiście muszą zostać również spełnione pozostałe warunki.

Kiedy jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek z Urzędu Pracy wypłacany jest do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymaliśmy prawo do pobierania tego świadczenia. To znaczy jeżeli decyzja pozytywna zapadła w marcu to pierwszą wypłatę zasiłku otrzymamy pomiędzy 1 a 14 kwietnia. Kolejne wypłaty będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat danego urzędu pracy.

Czy można dorobić na zasiłku?

Podjęcie zatrudnienia automatycznie sprawia iż bezrobotny przestaje być bezrobotnym i to jest oczywiste. Niemniej jednak przepisy wskazują, że osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może osiągać dodatkowy przychód nie większy jednak niż połowa najniższej krajowej. Przychód ten musi pochodzić z określonej źródeł i nie może to być oczywiście praca zarobkowa czy też działalność gospodarcza. Bezrobotny posiada obowiązek informowania urzędu pracy o każdorazym otrzymaniu dodatkowych środków finansowych. Jest to bardzo istotne ponieważ nie zgłoszenie takiego faktu może skutkować nałożeniem kary finansowej oraz utratą prawa do zasiłku.

Jak otrzymać zasiłek 2023?

Aby otrzymać zasiłek w 2023 roku należy w pierwszej kolejności po utracie zatrudnienia zarejestrować się w urzędzie pracy. Żeby cały proces przebiegł szybko i sprawnie warto wcześniej dowiedzieć się jakie dokumenty są wymagane i wszystko dokładnie przygotować. Z pewnością trzeba będzie udokumentować że w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy przepracowaliśmy 365 dni. Następnie trzeba będzie wykazać że od uzyskiwanego wynagrodzenia ( minimum najniższa krajowa) były regularnie odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Oczywiście inne dokumenty będą przedstawiać osoby które zakończyły na przykład prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast we wpisie przedstawiamy ogólne zasady jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku.

Kiedy możemy utracić prawo do zasiłku?

Utracić prawo do zasiłku możemy w sytuacji gdy odmówimy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez urząd pracy, wzięcia udziału w stażu lub wskazanym szkoleniu lub oczywiście gdy podejmiemy zatrudnienie. Jeżeli nie zastosujemy się do wytycznych PUP w tym temacie i utracimy prawo do zasiłku i status osoby bezrobotnej to kolejny raz będziemy mogli ubiegać się o takie świadczenie dopiero po upływie 120 dni i po ponownym spełnieniu powyższych warunków. Bez wątpienia za każdym razem warto konsultować wszelkie wątpliwości z PUP ponieważ pomoże to uniknąć niepotrzebnych kłopotów i stresu.

Zasiłek dla bezrobotnych – podsumowanie

Utrata pracy może przydarzyć się każdemu i w każdym czasie. W niepewnych czasach taka sytuacja nie powinna nikogo dziwić. Nie zmienia to jednak faktu że pozostanie bez źródła dochodu może być stresujące. Oczywiście zazwyczaj zaczynamy od razu szukać nowego zatrudnienia natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby również zarejestrować się w PUP w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Jak już zostało to opisane powyżej jeżeli spełniamy wskazane przez urząd warunki to możemy liczyć na wsparcie finansowe przez 6 miesięcy (lub dłużej). Staż pracy będzie miał wpływ na wysokość pobieranego świadczenia, a co ciekawe miejsce zamieszkania może również mieć znaczenie w przypadku długości wypłacania zasiłku.

Warto również wspomnieć o 1000+ dla bezrobotnych czyli o tak zwanym świadczeniu rodzicielskim które przysługuje osobom bez możliwości pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku będzie wyższy od 1 czerwca, do tego momentu będzie wypłacany w aktualnej wysokości to znaczy 1304,10 zł brutto co daje na rękę około 1058 złotych. Czy to dużo czy mało – no cóż nie nam to oceniać. Natomiast jeżeli taki zasiłek się nam należy, to warto skorzystać z tej formy pomocy, aby w czasie zanim podejmiemy nową pracę chociaż trochę podreperować budżet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *