chorobowe

Zwolnienie chorobowe – kiedy wypłaca je ZUS a kiedy pracodawca?

Zwolnienie lekarskie czyli tak zwane L4 jest dokumentem który poświadcza czasową niezdolność do pracy pracownika. L4 wystawić może tylko i wyłącznie lekarz który stwierdzi rzeczywistą niedyspozycję chorobową. Należy pamiętać że obecnie dokument jakim jest L4 jest automatycznie przesyłany do zakładu pracy, więc nie ma możliwości na przykład zrezygnować z tak zwanego chorobowego czy dostarczyć pracodawcy L4 w formie papierowej.

Obecnie należy ściśle przestrzegać przepisów związanych ze zwolnieniem chorobowym. Często zdarza się że pracownicy nie wiedzą kiedy za zwolnienie lekarskie płaci ZUS a kiedy pracodawca, a jeżeli płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych to w jakim terminie mogą spodziewać się przelewu. W tym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na powyższe pytania. Temat może wydawać się skomplikowany, ale wszystko jest określone przez specjalne przepisy które regulują zasiłki chorobowe.

Zwolnienie chorobowe L4

Zwolnienie chorobowe L4 jest to dokument który usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy podczas choroby, jednocześnie gwarantując otrzymanie wynagrodzenia za ten czas. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w mniejszej kwocie ponieważ pracownik otrzymuje 80% swojej pensji, niemniej jednak L4 przysługuje każdemu i należy z niego korzystać w przypadku choroby. Dokument ten wskazuje czas w jakim pracownik nie będzie zdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Warto pamiętać o tym aby ściśle przestrzegać zaleceń ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych często przeprowadza kontrole i sprawdza czy chory przebywa w domu.

Specjalne oznaczenia na dokumencie jasno wskazują czy chory ma cały czas leżeć, czy też może wychodzić z domu. Istotnym faktem jest również że jeżeli osoba przebywająca na L4 może chodzić to znaczy że może opuścić dom aby udać się do lekarza, apteki czy też na rehabilitację. Warto w takiej sytuacji postarać się o potwierdzenie wizyty w wyżej wymienionych placówkach aby w razie kontroli właśnie mieć tak zwane alibi. Nieuzasadnione wyjście w czasie choroby może skutkować nawet cofnięciem wypłacenia zasiłku chorobowego.

Kiedy za zwolnienie lekarskie płaci ZUS, a kiedy pracodawca?

Gdy przydarzy nam się choroba i musimy skorzystać ze zwolnienia chorobowego L4 to pomimo nieobecności w pracy przysługuje nam wynagrodzenie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wynagrodzenie wynosi 80% ale co istotne nie jest to 80% pensji wynikającego z umowy o pracę, a wyliczana jest średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym pracownik zgłosił niezdolność do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe co do zasady wypłaca pracodawca, więc kiedy ZUS wypłaca chorobowe? Otóż kwestię tą ściśle regulują przepisy i obowiązek wyliczania i wypłacania chorobowego przechodzi na ZUS w momencie gdy pracownik choruje w ciągu roku kalendarzowego dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracowników którzy ukończyli 50 lat jest to dłużej niż 14 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Jak już pisaliśmy powyżej zasiłek chorobowy wynosi 80% kwoty wyliczonej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym pracownik zgłosił L4. Co istotne do wyliczenia dokładnej sumy brane są pod uwagę również premie, nagrody pieniężne, oraz wszystkie nadgodziny które zostały pracownikowi wypłacone. Oczywistym jest iż za nieobecność w pracy nie może być wypłacona pełna kwota, ale ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości 80%. 100% wynagrodzenia natomiast przysługuje kobietom w ciąży które korzystają ze zwolnienia chorobowego.

Którego dnia miesiąca ZUS wypłaca chorobowe?

Jeżeli płatnikiem naszego chorobowego jest ZUS ponieważ chorujemy dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym to możemy spodziewać się przelewu maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ZUS kompletu niezbędnych dokumentów. Dla zus-u samo L4 wystawione przez lekarza nie wystarczy i należy również dostarczyć druk Z3 w którym umieszczamy wszystkie informacje dotyczące okresów chorobowych.

Warto jednak podkreślić że z reguły chorobowe wypłacane jest wcześniej. Tak więc na pytanie – którego dnia miesiąca ZUS wypłaci chorobowe, trudno jest odpowiedzieć ponieważ wszystko uzależnione będzie od czasu złożenia dokumentów. Warto pamiętać również o dotrzymaniu odpowiedniego terminu złożenia druku ponieważ jeśli przeoczymy datę to na rozliczenie będziemy musieli poczekać do kolejnego miesiąca.

Zwolnienie chorobowe kiedy wypłaca je ZUS, a kiedy pracodawca? – podsumowanie

Jeżeli zachorujemy i nie czujemy się na siłach aby udać się do pracy, to jest to czas aby udać się do lekarza i skorzystać ze zwolnienia chorobowego czyli L4. Chorobowe przysługuje każdemu kto opłaca stosowne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przebywając na L4 pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia które obliczane jest biorąc pod uwagę pensję z ostatnich 12 miesięcy oraz wszystkie dodatki takie jak premie, nadgodziny i nagrody pieniężne.

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę następuje w momencie gdy pracownik choruje krócej niż 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika który skończył 50 lat krócej niż 14 dni. ZUS a wypłata chorobowego to nic innego jak sytuacja w której to wyliczenie zasiłku chorobowego, oraz jego wypłatę przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Następuje to w momencie gdy pracownik przebywa na L4 dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego i 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy nie później niż 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów. W sytuacji gdy pracodawca wypłaca chorobowe to znajdzie się ono na koncie zgodnie z harmonogramem przelewania wynagrodzenia.

Nie bójmy się korzystania z L4

Przede wszystkim korzystajmy z prawa do chorowania, nie bójmy się udać na L4 przecież gdy jesteśmy chorzy to nasza praca nie jest wydajna i dodatkowo możemy sobie bardziej zaszkodzić czy zarazić inne osoby. Co ważne, przebywając na L4 w dalszym ciągu możemy liczyć na wynagrodzenie więc nie musimy się obawiać że zostaniemy bez środków do życia. Być może zabrzmi to banalnie, ale jeżeli chodzi o zdrowie to nie bagatelizujmy nawet drobnego przeziębienia. Bez względu na wszystko nie unikajmy L4 gdy jesteśmy chorzy i źle się czujemy. Podkreślamy jeszcze raz że prawo do zwolnienia chorobowego przysługuje każdemu kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *