ile godzin na etacie

Pełny etat – co to jest i ile to godzin?

Praca na pełen etat na umowę o pracę to jedna z popularniejszych form zatrudnienia dla osób dorosłych. Większość firm oferuje właśnie tego typu zatrudnienie, które ułatwia z jednej strony zarządzanie pracownikami, a z drugiej strony daje możliwość pełnego zaangażowania się pracownika. Jakie są zatem zalety i wady pracy na pełen etat, jakie są warunki formalne oraz co zrobić, gdy pojawią się nadgodziny? O tym przeczytasz więcej w tym artykule.

Praca na pełny etat — wady i zalety

Praca na pełen etat ma zarówno swoje zalety, jak i swoje wady. Pierwszą zaletą jest to, że cała umowa oraz zasady pracy są konstruowane na podstawie kodeksu pracy. Zapisy kodeksu pracy mają chronić Cię jako pracownika, ale też wskazywać co w pracy jest niedopuszczalne. Jest to zabezpieczenie na trudne czasy, które możesz wykorzystać w przypadku nadużyć. Dodatkowo kodeks pracy jasno wskazuje zasady w przypadku czasu trwania umów, czasu trwania urlopu, rekompensatę za wykonywanie obowiązków w weekend oraz rekompensaty za nadgodziny.

Kolejną zaletą pracy na pełen etat jest możliwość korzystania comiesięcznego stałego wynagrodzenia, korzystania ze wszystkich benefitów oferowanych przez pracodawcę takich jak szkolenia. Warto również poznać wady takie rozwiązania, którym jest porządkowanie się zleconym zadaniom. Wielu pracodawców dodaje do obowiązków na umowie punkt dotyczący innych zadań, który brzmi najczęściej „zobowiązuję pracownika do realizacji innych zadań zleconych przez firmę / spółkę”. Jest to duże pole do nadinterpretacji i pracodawca może wykorzystać ten punkt do zlecenia odpowiedzialności, które nie będą Ci odpowiadały.

Kolejną wadą jest to, że pracodawca maksymalnie wykorzystuje zapisy kodeksu pracy i, mimo że możesz otrzymać umowę na czas nieokreślony, bo zadania są wykonywane doskonale, to pracodawca będzie działał zgodnie z wytycznymi kodeksu pracy, tak na wszelki wypadek.

Wymiar czasu pracy na pełny etat

Wymiar czasu pracy powinien zostać określony liczbowo w umowie o pracę. Jeśli jest to pełny etat, to powinno być to 40 godzin w tygodniu. Jeśli chcesz wyliczyć, ile godzin w miesiącu będziesz pracować, to musisz sprawdzić liczbę dni roboczych, ponieważ w każdym miesiącu może być inna liczba dni roboczych. Dodatkowo przysługuje Ci urlop płatny oraz bezpłatny, urlop na żądanie, a także występują dni ustawowo wolne od pracy. Liczba godzin do przepracowania w miesiącu waha się pomiędzy 152 a 176. Natomiast jeśli chcesz wiedzieć ile dni w roku będzie pracujących to jest ich około 250.

Dokładna liczba godzin do przepracowania jest ważna, w przypadku, gdy rozliczenie pracownika jest podane w stawce za godzinę. Zazwyczaj w umowie o pracę podaje się kwotę wynagrodzenia miesięcznego brutto, dlatego bez względu czy przepracujesz 152 godziny w miesiącu, czy 176 godzin w miesiącu, twoje wynagrodzenie stałe nie ulegnie zmianie.

Obowiązki pracownika na etacie

Obowiązki pracownika zatrudnionego na cały etat na podstawie umowy o pracę wskazuje kodeks pracy oraz zapisy umowy. Przede wszystkim pracownik deklaruje stosowanie się do wszystkich regulaminów pracy związanych z regulaminem zakładu pracy czy BHP. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków w sposób staranny i profesjonalny. Kolejnym ważnym obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkiego rodzaju urlopów we wcześniej określonym przez pracodawcę czasie. Wielu pracodawców zobowiązuje pracowników do podpisania klauzul o nieujawnianiu danych oraz o punktach mówiących o zakazie konkurencji. Jeśli takie zapisu pojawiły się w twojej umowie lub został Ci przedstawiony aneks do umowy z tymi zapisami, a ty podpisałeś takie zobowiązanie, to należy bezwzględnie do tych zapisów się stosować. Jeśli któryś z zapisów umowy zostanie przekroczony, to pracodawca może Cię zwolnić dyscyplinarnie i ze skutkiem natychmiastowym.

Pełny etat a nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych jest przewidziana w kodeksie pracy i dotyczy dwóch szczególnych warunków:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Szczególnie ten drugi punkt daje duże pole do korzystania przez pracodawcę. Natomiast, jako pracownik musisz pamiętać, że istnieje limit 150 godzin rocznie, które pracodawca może zgłosić jako realizacja jego szczególnych potrzeb. Nie jest to jednak takie oczywiste, ponieważ w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę może zostać ustalony inny limit czasu pracy w nadgodzinach. Warto przeczytać swoją umowę o pracę i przeanalizować zapisy dotyczące liczby nadgodzin. Za pracę w trybie nadgodzin przysługuje odpowiednia rekompensata finansowa:

  • 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, w niedzielę i święta, które zwyczajowo są dla pracownika dniami wolnymi,
  • 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w każdym innym dniu niż w punkcie 1 np. praca w sobotę.

W przypadku godzin nadliczbowych należy obliczyć stawkę za godzinę pracy, następnie pomnożyć przez liczbę godzin nadliczbowych oraz zastosować dodatek 100% lub 50% do uzyskanej kwoty. Co więcej, pracownikowi przysługuje dzień wolny do odbioru w określonym czasie, bez względu na to, czy została przepracowana 1 godzina nadliczbowa, czy było to 8 godzin.

Podsumowanie

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy niesie ze sobą wiele zalet, ale także wad, które warto znać jeszcze przed podpisaniem umowy. Zdecydowaną przewagą pełnego etatu jest pewna stałość pracy oraz wynagrodzenia, a także w przypadku umowy o pracę, pracownik jest chroniony przed nadużyciami. Zdecydowaną wadą pracy na pełen etat jest to, że pracownik jest odpowiedzialny również za inne zlecone zadania przez pracodawcę. Taka forma współpracy może nie być odpowiednia dla osób, które lubią same o sonie stanowić.

W każdym miesiącu oraz roku inaczej rozkłada się czas pracy w pełnym wymiarze, zazwyczaj jest to od 152 do 176 godzin miesięcznie. Wymiar czasu pracy zależy od dni roboczych w danym miesiącu, a także od dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo pracodawca może wskazać dzień pracy poza standardowym wymiarem, czyli w godzinach nadliczbowych. Należy pamiętać, że praca w inny niż standardowy dzień wiąże się z podwyższeniem wynagrodzenia, a także z dodatkowym dniem wolnym, z którego należy skorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *